Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Solution 4 All Kft.

(székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B., adószám: 24900526-2-13), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Solution 4 All Kft.

A szolgáltató székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B.

Elektronikus levelezési címe: info@irodaiszek.shop

Cégjegyzékszáma:13-09-169546

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24900526-2-13

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

 Shopify Inc.

150 Elgin Street, 8th Floor

Ottawa, ON K2P 1L4 Canada

Telefonszám: 1-613-241-2828

Kontakt: https://help.shopify.com/en/questions#/questions

 

I. Alapvető rendelkezések

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.  Jelen szerződés hatálya a www.irodaiszek.shop weboldalon keresztül lebonyolított adásvételi tranzakciókra terjed ki, ahol a szolgáltató, mint eladó jelenik meg.

1.3.  A www.irodaiszek.shop internetes oldalon található webshop tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

1.4.  Az áruházunkban történő vásárláshoz kötelező regisztrálni. A regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra és újra megadni az adatokat. Ha regisztrálni szeretne, akkor a [Regisztrálás / Új felhasználó létrehozása] menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: nevét, e-mail címét és a jelszavát.

 

II. Adatkezelési szabályok

2.1.  Az adatkezelési szabályzatot ezen a linken érheti el: (link)

 

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.  A honlapon megjelenített termékek csak online módon vásárolhatóak meg. Az egyes termékeknél feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Szállítási költség, amennyiben felszámolásra kerül, a rendelés véglegesítése előtt kerül feltüntetésre. Bővebb információ a szállítási költségekről itt.

3.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

IV. Rendelés menete

4.1.   A rendelés során az oldal látogatója a „Kosárba” feliratú gombbal kiválogatja a megrendelni és megvásárolni kívánt termékeket. A fizetéshez a „Rendelés leadás” jelzésű gombbal lehet tovább lépni. Amennyiben ezt megelőzően a látogató regisztrációjára nem került sor, úgy azt ezen a ponton teheti meg. A fizetési opció kiválasztása és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása után a „Rendelés elküldése” gombbal lehet a kiválasztott termékek megrendelését véglegesíteni.

4.2.  Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, mind a kiválasztott termékek típusa, mind azok mennyiségére vonatkozóan.

4.3.  On-line átutalással, készpénzes utánvéttel, illetőleg PayPal elektronikus fizetési módozattal lehetséges termékeinket megvásárolni.

4.4.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

V. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.  A megrendelések fogadásáról legkésőbb 48 órán belül értesítőt küldünk. A készpénzes utánvétes megrendeléseket az értesítő kiküldését követő munkanapon továbbítjuk a gyártó, vagy a Magyarországon kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő felé. Az átutalásos, ill. PayPal rendszeren keresztül történő megrendeléseket a pénz beérkezését követően továbbítjuk.

5.2.  A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 munkanap. Ha a teljesítés várható ideje ennél hosszabb, úgy Szolgáltató köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.  A Vevő elfogadja, hogy a számlát elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg nyomtatható formátumban, cégszerű aláírás és pecsét nélkül, mivel azok nem szükséges kellékei a számlának a hatályos jogszabályok értelmében.

 

VI. Elállás joga

6.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék átvételét megelőző időszakban, valamint kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a termék visszaküldésével.

6.2. Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, rendszeres szolgáltatás esetén az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napját kell tekinteni.

6.3.  Az elállási jogát a Megrendelő/Vevő a Solution 4 All Kft. ügyfélszolgálatának postai vagy elektronikus írásos formában történő tájékoztatása mellet gyakorolhatja.

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B

info@irodaiszek.shop

Az elálláshoz minta nyilatkozat: Letöltés (link: http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc )

6.4. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. Az elállást követően a terméket a következő címre kell küldeni:

Solution 4 All Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 48. Hungária Malomudvar 11. ép. 5 em. (Irodaiszék.Shop)

Érvényes elállás esetén nem csak a vételár, hanem a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek, tehát a szállítási költség is visszajár a fogyasztó számára. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni.

6.5. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ide tartoznak például a a fogyasztó által választott kárpittal készülő termékek, az fogyasztó által választott bútorlapok, és az egyedi hímzésű kárpitok is.

9.8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

VII. Jótállás, Szavatosság

7.1 Gyártói jótállások

Amennyiben az egyes termékekre gyártói jótállások irányadók, úgy ezek a jogszabályi alapon nyújtott kötelező jótállás feltételeit nem írják felül. Kérjük, tájékozódjon a termékkel kapcsolatos gyártói jótállás feltételeiről ügyfélszolgálatunktól.

7.2. Kötelező jótállás

A jelen pontban foglalt szabályok csak Fogyasztók részére irányadók, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházban a Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben megtalálható termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az Szolgáltatótól.

7.2.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.2.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha a Vevő a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

  1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vevő a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vevő eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

Ha Jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vevő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vevő nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Vevő eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

7.2.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

7.2.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.2.5. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a 8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.2.6. A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.2.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

7.2.8. Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

VIII. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1.  A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. 

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6.  A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.2.6. A Vevő a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 IX. Panaszkezelés

9.1.   Ügyfeleink panaszait az oldalon nyilvánosan is elérhető elektronikus címen info@irodaiszek.shop kezeljük.

9.2.  Mivel cégünk internetes kereskedelmet folytat, ezért személyes ügyfélszolgálatot nem biztosítunk, és ezt Megrendelő/Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja.

9.3.  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921,

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu.

9.4. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 X. Vegyes rendelkezések

10.1.  Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.2  Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10.3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

10.4. Jelen ÁSZF 2021. 02. 18. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

10.5. Szolgáltató jogosult arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba és a közzététel után leadott rendelésekre alkalmazandó. A módosított ÁSZF nem vonatkozik a már megkötött, módosítás időpontja előtti szerződéskötésekre.

10.6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Leányfalu, 2024.01.19.